Personální zajištění KCTM a SCD

Hlavní vedoucí: Petráček Aleš (SJI) T3

Statutární zástupce: Dokulilová Eva (SJI)

Ekonom: Kaňák Petr (SJI)

Metodik: Rosecká Alena (PZR) T2

Trenéři:

Čechová Zuzana (BZR) T3

Hojný Jaroslav (SJH)

Hrstková Dana (SJI)

Matras Tomáš (CHT) T3

Nechanická Daniela (OSN) T3

Parkan Jiří (SJH)

Voborníková Eva (CTB) T2